Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Ballet Workout

Correct gedrag

Ballet Workout vzw is een vereniging waar respect en correct gedrag hoog in het vaandel worden gedragen en waar mensen elkaar zo nodig op aanspreken. Roken in de zalen en de gangen is verboden.

Ballerina’s, ouders alsook toeschouwers zullen zich onthouden van enig racistisch, discriminerend dan wel enig ander ongewenst gedrag of taalgebruik.

Het gebruik van alcohol, drugs dan wel enige andere verdovende middelen tijdens de lessen of deelname aan de lessen onder invloed van voormelde middelen is ten strengste verboden.

Indien mensen zich misdragen (ballerina’s, ouders of toeschouwers), zal dat besproken worden met de betrokkenen. De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters behouden zich het recht voor om ingeval van wangedrag mensen naar eigen goeddunken uit te sluiten van een (verdere) deelname, zonder dat de betrokkene(n) aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van enig lidgeld.

Toegang tot het gebouw

Gelieve de code van de voordeur steeds discreet in te voeren. Deze code is vertrouwelijk, en mag niet worden doorgegeven aan anderen. Deze code geldt enkel tijdens de lesuren van de lessen die u zelf volgt. Personen die niet ingeschreven zijn bij de Ballet Workout vzw zijn niet toegelaten. Het niet naleven van deze afspraken zal worden bestraft met uitsluiting uit de lessen, zonder terugbetaling. Het gebouw is voorzien van camerabewaking. 

Gepaste kledij

Tijdens de eerste les dragen de ballerina’s comfortabele kledij. Sokken, een legging en een topje zijn voldoende.

Na de eerste les dient men verplicht balletkledij te dragen. Onder balletkledij verstaat men een maillot, een balletcollant, balletschoentjes en indien gewenst ook een rokje. De balletkledij kan worden aangekocht via de Ballet Workout vzw.

Tarieven

De tarieven van de Ballet Workout vzw zijn ondeelbaar, en dienen dus steeds in één keer te worden betaald. Het is niet mogelijk om de prijs in delen te betalen. Het is immers onmogelijk voor de Ballet Workout vzw om dit telkens op te volgen.

Het tarief voor het jaarlijkse of halfjaarlijkse abonnement (inclusief het jaarlijkse tarief voor kinderen) zijn vaste tarieven, ongeacht het aantal lessen waaraan men deelneemt. Deze tarieven zijn niet onderhandelbaar en worden ook niet aangepast in functie van het aantal lessen waaraan men deelneemt. Het is immers onmogelijk voor de Ballet Workout vzw om op te volgen wie er wanneer aan welke lessen deelneemt.

Wijziging van het lessenrooster en vakanties

Ballet Workout vzw behoudt zich het recht voor om het lessenrooster te wijzigen. Deze wijzigingen zullen voldoende op voorhand worden meegedeeld.

Ballet Workout vzw behoudt zich eveneens het recht voor om sluitingsdagen en vakantiedagen of vakantieperiodes te voorzien. Behoudens andersluidend bericht, wordt er geen les gegeven op wettelijke feestdagen en tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie, zoals hierna bepaald). Tijdens de zomervakantie gaan de lessen door in juli, en wordt er geen les gegeven in augustus.

Enige andere sluitings- en vakantiedagen zullen voldoende op voorhand worden meegedeeld.

Deelname aan de jaarlijkse voorstelling

De Ballet Workout vzw probeert jaarlijks een voorstelling te organiseren. Indien er een voorstelling wordt georganiseerd, beslissen de lesgeefsters van de Ballet Workout vzw wie hieraan kan deelnemen.

Bij de inschrijving van uw kinderen in onze school stemt u in dat de foto’s en video’s gemaakt in de lessen, tijdens de show en andere events gebruikt mogen worden voor publicatie, print, marketing doeleinden sociale media en alle andere vormen.

Indien de ouders geen toestemming geven voor publicatie behoudt de Ballet Workout VZW en haar lesgeefsters zich het recht voor om mensen uit te sluiten van een (verdere) deelname, zonder dat de betrokkene(n) aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van enig lidgeld.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen van de Ballet Workout vzw geschiedt op eigen risico. Het is aan de ballerina in kwestie om zelf aan te voelen tot waar haar fysieke grenzen reiken. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ballerina om te stoppen van zodra men zich flauw, duizelig of onwel begint te voelen. De ballerina dient (voorafgaande) medische hulp te zoeken indien nodig.

De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters zijn niet verantwoordelijk voor enige letsels en blessures die het gevolg zouden zijn van een deelname aan de oefeningen en choreografieën tijdens de les of uit de video’s die worden gedeeld door de Ballet Workout vzw.

Ballet Workout VZW is niet aansprakelijk voor de annulatie van voorstellingen. De aangekochte tickets worden niet terugbetaald.