Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Ballet Workout

Correct gedrag

Ballet Workout vzw is een vereniging waar respect en correct gedrag hoog in het vaandel worden gedragen en waar mensen elkaar zo nodig op aanspreken. Roken in de zalen is verboden.

Ballerina’s, ouders alsook toeschouwers zullen zich onthouden van enig racistisch, discriminerend dan wel enig ander ongewenst gedrag of taalgebruik.

Het gebruik van alcohol, drugs dan wel enige andere verdovende middelen tijdens de lessen of deelname aan de lessen onder de invloed van voormelde middelen is ten strengste verboden.

Indien mensen zich misdragen (ballerina’s, ouders of toeschouwers), zal dat besproken worden met de betrokkenen. De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters behouden zich het recht voor om ingeval van wangedrag mensen naar eigen goeddunken uit te sluiten van een (verdere) deelname, zonder dat de betrokkene(n) aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van enig lidgeld.

Gepaste kledij

Tijdens de eerste les dragen de ballerina’s comfortabele kledij. Sokken, een legging en een topje zijn voldoende.

Na de eerste les dient men verplicht balletkledij te dragen. Onder balletkledij verstaat men een maillot, een balletcollant, balletschoentjes en indien gewenst ook een rokje. De balletkledij kan worden aangekocht via de Ballet Workout vzw.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen van de Ballet Workout vzw geschiedt op eigen risico. Het is aan de ballerina in kwestie om zelf aan te voelen tot waar haar fysieke grenzen reiken. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ballerina om te stoppen van zodra men zich flauw, duizelig of onwel begint te voelen. De ballerina dient (voorafgaande) medische hulp te zoeken indien nodig.

De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters zijn niet verantwoordelijk voor enige letsels en blessures die het gevolg zouden zijn van een deelname aan de oefeningen en choreografieën tijdens de les of uit de video’s die worden gedeeld door de Ballet Workout vzw.

De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters zijn evenmin verantwoordelijk voor diefstal van of enige schade aan de persoonlijke bezittingen van de ballerina’s tijdens of na de lessen.

De ouders van de kinderen zorgen ervoor dat zij hun kinderen op tijd komen afhalen na de les. De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters zijn na het einde van het lesuur op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de bewaking van of het toezicht op één of meerdere kinderen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betrokken ouders.

Sociale media

De Ballet Workout vzw en haar lesgeefsters behouden zich het recht voor om tijdens de lessen foto’s en video’s te nemen voor het gebruik op sociale media, posters en de website van de Ballet Workout vzw.

Indien u wenst dat uw foto’s of video’s niet door de Ballet Workout vzw worden gebruikt, mag u dit steeds laten weten per e-mail via info@balletworkout.be, waarna enig (verder) gebruik van uw video’s of foto’s zal worden stopgezet.